Αθλητική προετοιμασία υποψηφίων για Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές – Πυροσβεστική και Γυμναστική Ακαδημία

Η σημασία των αθλητικών δοκιμασιών είναι εξίσου σημαντική με των γραπτών εξετάσεων, αν λάβουμε υπ’ όψιν οτι η προυπόθεση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές αλλά και στην Πυροσβεστική Ακαδημία είναι η επιτυχημένη προσπάθεια σε όλα τα αθλήματα. Ενω για τη Γυμναστική Ακαδημία αθροίζονται οι επιδόσεις και μεταφράζονται σε μόρια τα οποία συμψηφίζονται με τη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων.

Σκοπός μας λοιπόν είναι να βάλουμε έγκαιρα τις βάσεις ώστε να εξασφαλίσουμε στους υποψηφίους μας τα μέγιστα ποσοστά επιτυχίας.

Μέσα απο εξατομικευμένα προγράμματα, σωματομετρικά & εργομετρικά τεστ, διατροφικά πλάνα και σύγχρονα προπονητικά μέσα, γίνεται η πληρέστερη προσέγγιση ώστε οι ασκούμενοι να προετοιμαστούν κατάλληλα τόσο σωματικά όσο και ψυχικά με πλήρη τεχνική κατάρτιση των αθλημάτων.

Με προσπάθεια, συνεργασία, συνέπεια και πειθαρχία θα πετύχουμε τους υψηλότερους στόχους.