Στεργίου Γιώργος

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική, πιστοποιημένος instructor της RealRyder International. Στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης παρακολούθησε σεμινάρια τα οποία διοργάνωσε η σχολή Μp Balatsinos στις ειδικότητες: Personal trainer, Functional & Vibration trainer, Pilates & Reformer …

Γούλιος Δημήτρης

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική. Παρακολούθησε τον κύκλο σπουδών Personal Trainer με ειδίκευση στη Λειτουργική Προπόνηση, που διοργάνωσε η σχολή Mp Balatsinos. Κάτοχος πτυχίου Sports & Nutrition Specialist, Special Fitness Coach και TRX Suspension Training …