Στεργίου Γιώργος

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική, πιστοποιημένος instructor της RealRyder International. Στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης παρακολούθησε σεμινάρια τα οποία διοργάνωσε η σχολή Μp Balatsinos στις ειδικότητες: Personal trainer, Functional & Vibration trainer, Pilates & Reformer trainer, Προπόνηση & ειδικοί πληθυσμοί και Πρώτες Βοήθειες.